Etický kodex firmy Exelect

 

 • Odpovíme každému kandidátovi, který projeví zájem o zaměstnání.
 • Doporučujeme pouze ty kandidáty, kteří mají ve svém životě výborné výsledky.
 • Každého zájemce vyrozumíme o výsledku výběrového řízení.
 • Doporučujeme pouze ty kandidáty, kteří mají velmi dobré reference.
 • S každým klientem uděláme detailní analýzu k požadované pozici a to ještě před uzavřením smlouvy.
 • Vždy dodáme, co jsme slíbili.
 • Kandidáty dosazujeme pouze do firem, které ví, koho chtějí a proč.
 • Naše konkurenceschopnost se odvíjí především od kvality a přesnosti dodávání.
 • Kandidáty dosazujeme pouze do firem, které dodržují etický kodex.
 • Údaje o kandidátech i klientech jsou důvěrné.
 • Vždy při vyhodnocování kandidátů používáme systém Performia.
 • Při prezentaci kandidátů poskytneme veškeré informace, které jsme získali a také doporučení jak osobu efektivně vést.

 

"Bortíme negativní mýty o personálních agenturách"